Dapoer Cik Azel
No : 16-1671-5-P-00242
Dipublikasikan oleh : KDMK
Komoditi : Pangan Olahan
IKM : Dapoer Cik Azal
SUMATERA SELATAN
Kategori Kemasan : Kemasan Transport
Jenis Kemasaan : Bentuk 2
Tahun : 2022
Kode Warna : #
Material Kemasan
Karton Gelombang
Material Label
Karton
Teknik Cetak
Sablon
Bentuk Pelabelan
Deskripsi